Saxekoret

Velkommen

Saxe-​Koret er et kor for vok­sne kvin­der, med p.t. 20 medlem­mer
– og vi vil gerne være flere.

Koret har eksis­teret siden 1990 og er i stadig udvikling. Koret blev startet af Mar­grethe Kris­tiansen, men i år 2000 over­tog Mona Watt-​Boolsen koret, og leder det stadig.

Saxe-​Koret er en foren­ing, hvis for­mål er at fremme inter­essen for en– og fler­stem­mig sang. Og vi har det rart imens.

Vi får løbende nye medlem­mer, som vi byder velkom­men i vores hyggelige fæl­lesskab. Andre er gået ud af koret igen p.g.a. skif­tende arbe­jd­stider, eller pri­vate årsager. Ca. 10 af os, har været med fra beg­y­n­delsen.

Vores pianist hed­der Maria Kerkling. Hun er kirke– og vis­esanger og skriver sine egne sange. Nogle af dem syn­ger vi også i koret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *